Texter

”Queera rörliga bilder” now available!

Queera rörliga bilder omfattar texter, samtal, filmer, musik och föreläsningar som alla berör frågor kring rörlig bild i en queer ...
Read More

Review by Ben Harrison

How Should A Person Be? Directed by Margaret Salmon, Dan Browne, Anna Linder, Fedora Romita and Allison Hrabluik ...
Read More

Release Fylkingenboken 80 år

Fylkingen ger än en gång ut en bok om sin egen verksamhet. Den nya boken spänner över åren 1994 - ...
Read More

Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid

Välkommen på release-samtal och mingel för firandet av boken Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid Tillsammans med: Maud ...
Read More
/ Event, Feminism, Nyheter, Texter

This post is also available in: enEngelska