All posts filed under “Research

Research

House Of Words

House of Words – Session #5 QUEERNESS

House of Words (HoW) refers to “la Casa de la Palabra” – a traditional meeting place common in Equatorial Guinea and some African societies providing a hub for oral history, storytelling, performance, and ritual. GIBCA 2015’s HoW functions as a social platform for multidisciplinary discussion,… Read more

Queer kultur

Conference Queer culture 19–20 november Stockholm

Queer kultur, en konferens om hbtq-frågor inom kulturområdet på Scenkonstmuseet, Sjöhistoriska och Historiska museet den 19–20 november från Stockholm. Två välfyllda dagar 2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick uppdraget att vara… Read more

Mai Zetterling´s Stockholm

About a forgotten film by Mai Zetterling. The article was published in FLM June 4th 2015 (web). FLM Magazine number 31 – Mai Zetterling with a short version of the text. Only in Swedish: Den där dagen vi inte visste vad vi egentligen fann Anna… Read more