Föreningen JA!

Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.

Föreningen JA! drevs av sina styrelsemedlemmar och samarbetspartners: Malin Arnell 2005-2018 (grundare); Åsa Elzén 2008-2018; Johanna Gustavsson 2005-2011 (grundare); Line S. Karlström 2005-2009 (grundare); Anna Linder 2005-2007 (grundare); Fia-Stina Sandlund 2005-2008 (grundare).

JA! hemsida

This post is also available in: Engelska