Alla inlägg med etiketten “Feminism

House Of Words

House of Words – samtal #5 QUEERNESS

I samarbete med Goldsmiths, University of London, London och Akademin Valand, Göteborg, Samtalet undersöker hur identitet politiseras i en hyllning till normbrytande ambiguitet. Själva begreppet House of Words (HoW) refererar till “la Casa de la Palabra”, en traditionell mötesplats i vissa afrikanska samhällen, där berättelser,… Läs mer

Queer kultur

Konferensen Queer kultur 19–20 november Stockholm

Queer kultur, en konferens om hbtq-frågor inom kulturområdet på Scenkonstmuseet, Sjöhistoriska och Historiska museet den 19–20 november från Stockholm. Två välfyllda dagar 2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick uppdraget att vara… Läs mer

Föreningen JA!

Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.… Läs mer

High Heel Sisters

Between 2002 and 2007 Malin Arnell, Line Skywalker Karlström, Anna Linder and Karianne Stensland collaborated as the feminist performance and artists’ group High Heel Sisters. With a large dose of humour and a burning feminist zeal High Heel Sisters examined and took on many of… Läs mer

Mai Zetterling´s Stockholm

Läs texten i sin helhet här FLM June 4th 2015 (web). FLM NR 31 – Mai Zetterling special med en kort version av texten. Den där dagen vi inte visste vad vi egentligen fann Anna Linder om att återfinna ett bortglömt stycke filmhistoria Försöker minnas… Läs mer