The Swedish Archive for Queer Moving Images

Pressmeddelande 24 januari 2018

Ett av världens första arkiv för queer rörlig bild startar nu i Sverige!
Det är konstnären och curatorn Anna Linder som ligger bakom idén, som nyligen fått stöd från Kulturbryggan. Linder har tidigare forskat i ämnet vid Akademin Valand.

– Det saknas samlingsplatser för queer rörlig bild i världen. Under mina år som konstnärlig forskare i ämnet slogs jag gång på gång av att det inte fanns några arkiv med den inriktningen. Många har queera sektioner i sina filmarkiv eller så finns det arkiv som arbetar med queer historia där rörlig bild ingår, men en samlad plattform saknas. Tanken med plattformen är att samla den svenska scenen för queer rörlig bild där alla uttryck är välkomna. Konstfilm, spelfilm, dokumentärer, experimentfilm, essäer, novellfilm, amatörfilm. Ja alla rörliga bilder som på något sätt har ett queert förhållningssätt eller en queer upphovsperson, och som har någon svensk anknytning.

Under Göteborgs Filmfestival sker en visning i samarbete med Akademin Valand. Det blir arkivets andra visning, efter smygpremiären under Umeå Europeiska Filmfestival i december 2017. Samarbeten med ett flertal organisationer bidrar till synliggörandet av samlingen. Idag innehåller arkivet cirka 250 titlar, en lista som ständigt växer. Under året sker ytterligare samarbeten med Lesbisk Odyssé – Myter och verkligheter,
Filmarkivet.se med flera.

Utdrag ur ansökan till Kulturbryggan:
The Swedish Archive for Queer Moving Images samlar för första gången i Sverige den queera rörliga bildens historia på en och samma plats. En historia som marginaliserats genom förtryck och självcensur. Med metoder som efterlysningar, insamlingar, dokumentation, intervjuer, arkivering, visningar, presentationer, workshops och samtal kommer den första plattformen för queer rörlig bild i Sverige att skapas.

Motivationer ur ansökan:
”Arkivet är något som tidigare inte funnits och därmed kan förmera synen på queermiljön. De kan sin fråga och är hängivna i att låta konsten och kulturen bli synlig och få ta plats”.
”Projektägarna har identifierat ett kulturhistoriskt område som idag saknar forum för ”kunskapande” och projektets målsättningar att skapa en mötesplats och ett arkiv för den queera filmen är unikt eftersom det inte finns i Sverige idag”.

Program + tider under Göteborgs Filmfestival:

Bio Valand, söndag den 28 januari kl. 20.20
The Swedish Archive for Queer Moving Images presenterar programmet Let´s Fly Again
Filmer som visas är Strip-Tease av Marie-Louise Ekman i regi av Lars-Arne Hult, Manhood av Mia Engberg, Exit: Alaska av Hanna Ljungh och Chako Paul City av Lasse Långström och Leo Palmestål.

Facebook event Let´s Fly Again

The Swedish Archive for Queer Moving Images:
Konstnärlig ledare: Anna Linder
Projektgrupp: Karl-Magnus Johansson, Olov Kriström, Sandra Linnell och Timo Menke.
Referensgrupp: Bitte Andersson, Conny Karlsson Lundgren, Hanna Högstedt, Maja Borg, Marcus Lindeen och Saga Becker.

The Swedish Archive for Queer Moving Images genomförs med stöd av Kulturbryggan och Holger och Thyra Lauritzens stiftelse i samarbete med Akademin Valand.

För mer information var vänlig kontakta Anna Linder

powered by TinyLetter