Photo by Maja Borg, Sewing by Anna Linder

The Swedish Archive for Queer Moving Images

Kulturbryggan har beslutat bevilja startstöd för projektet The Swedish Archive for Queer Moving Images. Projektet kommer att ledas av Anna Linder och ska slutredovisas den 30e april 2017. Fram tills dess kommer projektet att fokusera på utforskandet i frågan, och om intresset och möjligheterna finns… Read more