En blues över fjällen

Only in Swedish

PROVINS NR. 3 / 2018
Tema: SVIKARE

“Amanda Kernells film Sameblod och Annica Wennströms roman Lappskatteland är två verk i vilka många har sett dessa kvaliteter, och de uppmärksammas med varsin essä i detta nummer. Det är samtidigt verk som undviker att sjunga lojalitetens lov och istället skildrar karaktärer som lämnar, glömmer eller sviker sin samiska identitet i någon bemärkelse. Därmed öppnar de även upp för ett sökande efter en egen identitet – något Anna Linder ser och känner igen sig i när hon skriver om Sameblod. Linders essä tar även upp regissören Sofia Norlins Kirunaskildring Ömheten och texten ackompanjeras av bilder ur filmerna, som båda har prisats för sitt fotografi. Det visar sig att skribenterna, och inte bara verken de skriver om, har en hel del gemensamt.”
Klipp ur redaktörernas inledande text: Pernilla Berglund, Carl Åkerlund och Mia Rogersdotter-Olofsson.

CONTENT:
Stina Stoor – Söka feer
Alina Björkén – Tillstånd
Elin Svahn om Lise Tremblay
Lise Tremblay ur Saguenay
Ida Linde – I förhandling med Västerbottens vålnad
Anna Linder – En blues över fjällen
NUMRETS KONSTNÄR Knutte Wester
Kitok Magnus Ekelund & Stålet – Kortslutning (CD/LP/DIGI)
Andréa Ager-Hanssen – Ockupationen
Bengt Pohjanen – Jag känner inte den mannen
Ina Knobblock om Annica Wennströms Lappskatteland
Sara Parkman – Jag hatar Västernorrland – En anklagelseakt i fyra delar
Peter Lucas Erixon – Sex små anteckningar om svek
More about Provins here
Media: Dagens Nyheter