Spermahoran på Moderna Museet i Stockholm

Filmen Spermahoran visas som installation i minibion 3 juli – 10 september 2018.

Möt konstnären och filmskaparen Anna Linder i ett samtal med Lena Essling, intendent. Vi talar om inspirationer inom den experimentella konstfilmen, och om att skapa film kring queer erfarenhet utifrån en kollektiv process. Anna Linders poetiska kortfilm Spermahoran har fått uppmärksamhet på filmfestivaler runtom i världen. Filmen är ett tätt sammanflätat familjeporträtt, där fleras liv går in i varandra för att nytt liv ska bli till. Den öppnar för synliggörandet av olika former av familjebildning utifrån en personlig berättelse om sorg.

Foto av Åsa Lundén & Albin Dahlström/Moderna Museet

På svenska
Samtal i Biografen, plan 2, 4 september kl. 17.30
Spermahoran (2016, 12 min) visas i Minibion, plan 2, 3 juli-10 sept 2018
Inköp 2017
Ingen förhandsbokning
Fri entré
Välkommen!

Samtalet ingår i visningsserien Om din och min samling.
Facebook event
—————————————-
Mer om konstnären och filmen:

Anna Linders film Spermahoran (2016) lyfter nödvändigheten av att öppna för och synliggöra olika former av familjebildning. En personligt hållen skildring som tar avstamp i smärtsam erfarenhet av ofrivillig barnlöshet. Det är en bild uppbrutet i facetter, där fleras liv går in i varandras för att nytt liv ska bli till – men också ett tätt sammanflätat familjeporträtt.
Liksom varje individ i filmen sätter sin prägel, tillför de olika materialen karaktär. Super 8 är en typ av film som använts för hemmabruk, en ofta handhållen kamera som kommer nära. Känslan i bilden kopplar även tillbaka till 1970- och 1980-talens experimentfilm. Den analoga filmens materialitet möter här textilens, i sömmar som löper genom filmremsan och binder samman, eller stansar flimrande sår i den mörka bilden. Eller lagren av tyg som varsamt slås om den samlade familjen i skyddande hinnor. Den specialskrivna musiken med de medverkandes egna texter ger en ytterligare dimension.

Anna Linder är filmskapare, konstnär och curator. Hon intresserar sig för processer, periferi, mellanmänskliga relationer och handens arbete i verk som tar sig uttryck i rörlig bild, installationer eller performance. I Spermahoran skildrar hon queer erfarenhet bortom en föregiven heteronormativ ordning, och utifrån en kollektiv process.
/ Lena Essling

Regissör: Anna Linder
f/b 1967 Sverige/Sweden
Spermwhore, 2016 (Spermahoran)
Super 8 överförd till digital video
Musik: Erika Angell
Foto och klipp: Maja Borg
Medverkande: Anna Linder, Hanna Högstedt, Juli Apponen, Zafire Vrba
Text: Anna Linder, Hanna Högstedt, Juli Apponen, Zafire Vrba
12:26 min
Inköp av Moderna Museet 2017

MOM/2017/29