The Swedish Archive for Queer Moving Images

Only in Swedish

Kulturbryggan har beslutat bevilja startstöd för projektet The Swedish Archive for Queer Moving Images. Projektet kommer att ledas av Anna Linder och ska slutredovisas den 30e april 2017. Fram tills dess kommer projektet att fokusera på utforskandet i frågan, och om intresset och möjligheterna finns för att bygga upp ett sådant arkiv i Sverige.

Utlåtande från Kulturbryggan:
“Det är nyskapande att lyfta queerfilm och därigenom öka representationen av hbtq-personers berättelser. Väldigt nyskapande och angeläget att försöka lyfta och bevara kultur som valts bort på grund av den rådande normen. Svenska queera filmer är svårhittade. Projektet kan bli ett föredöme för andra kulturella uttryck som litteratur och teater t.ex. Viktigt och välkommet. Det skulle vara bra för projektet att knyta till sig fler samarbetspartners t.ex. olika filmarkiv och filminstitutioner.”

“Ett arkiv för svensk queer, rörlig bild finns inte och saknar internationell jämförelse, vilket gör det till något potentiellt banbrytande. Däremot är projektets metoder och tillvägagångssätt mer traditionella. Pga att dessa verk är så undanskymda skulle bevarande och tillgängliggörande ha all möjlighet att påverka historieskrivning och utövare i framtiden. Kombinationen kompetensområden ser inte helt vanlig ut men för ett liknande arkiv är det som förväntat. Bevarandet av verken är av hög kulturhistorisk angelägenhet både nu och i framtiden.
Tillgängliggörandet av denna undanskymda filmhistoria kan påverka generationer av utövare. Den normbrytande dimensionen ingår i synliggörandet av queerkonst i den här omfattningen. Det är ett komplicerad och svårnavigerad väv av rättigheter och filmkopior där det gäller att veta vilka trådar som ska dras i. För denna förstudie är initiativtagaren ytterst lämplig, med dennes gedigna erfarenhet inom både arkiv, distribution och forskning. Förmågan att uttrycka projektets bärande idéer är tydliga i ansökan och tidplanen förefaller väldisponerad och rimlig.”

Kulturbryggans första utlysning beslutades den 13 juni 2016