Bilders Makt – Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Only in Swedish
Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Ordet stereotyp är hämtat från tryckkonstens historia där stereotypen är den mall som gör att man enkelt kan mångfaldiga typer för tryck. Liksom den ursprungliga stereotypen som användes för att låsa fast och fixera typerna i tryckprocessen, är den stereotypa bilden en mall, en låst bild.
Genom att berätta om bildernas historiafunktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper.

Tema: Samer
Den stereotypa bilden av samer som primitiva och exotiska vildar
Advisory Board: Anna Linder och Hanna Högstedt, 2017.