Review of Queer Moving Images – Göteborgs Posten (GP)

“Anna Linders och Ingrid Rybergs forskningsprojekt Queera rörliga bilder spelar en viktig roll som spridare av kunskap, skriver Hanna Jedvik”

“Mångfacetterad queer forskning”

“Inte minst tydliggör Linder och Rybergs forskning hur de queera filmerna ofta ”glöms bort” i historieskrivningen”

OM SPERMAHORAN:
“Om roller vi ännu saknar namn för som uppstår i en ny familjebild och där kroppen blir till en behållare med funktion, eller brist på densamma. Utsuddade gränser mellan könen uppstår på nytt, blir skarpa för att leta sig nya vägar och skapa något annat. Något än mer föränderligt. I filmen flimrar kroppar förbi och skapar en intim stämning fylld av tillit, hopp och tvivel. Stygnen i filmremsorna bildar ett mönster av sår och försoning. Gravidmagar, androgynitet och kroppens förändring utgör den röda tråden som syr samman hopp och smärta med brustna drömmar”

Read it here (only in Swedish)