Anna Linder Photo by Del LaGraceVolcano

Dynamostipendiet 2021

Only in Swedish

Konstnärsnämnden delar i år ut två Dynamostipendier. Det ena går till Anna Linder, för hennes arbete med bland annat SAQMI. Det andra stipendiet delas mellan Teresa Holmberg och Jonathan Haner för deras arbete med IFÖ Center i Bromölla. Stipendierna är på 150 000 kronor. Dynamostipendiet tilldelas den som på eget initiativ skapar nya arenor inom samtida bild- och formkonst. Stipendiaten behöver inte själv vara konstnär, däremot måste verksamheten vara viktig för bild- och formkonstnärer och skapa nya möjligheter för konstnärerna att möta sin publik.

Konstnärsnämnden delar i år ut två Dynamostipendier.

Anna Linder är en Göteborgsbaserad konstnär med inriktning mot rörliga bilder, installationer och performances. Vid sidan av sitt egna konstnärskap har hon startat och drivit flera olika plattformar för konst och kultur. Det började i 20-årsåldern med ungdomsrådet ”Ung & Stolt” hemma i Storuman. Därefter följde Film i Västerbotten, Galleri Fågel Blå, En kväll för oss, Film Fylkingen, med flera. Hon är engagerad i frågor bortom den heteronormativa ordningen och är initiativtagare till SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images som har sitt säte i Göteborg.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:
Anna Linder arbetar med konst och film från många olika roller. Hon gör sina egna filmer och installationer. Som konstproducent har Anna Linder arbetat med många intressanta konstnärer och som curator och organisatör sprider Linder film och konst lokalt och internationellt.
Som initiativtagare och konstnärlig ledare för SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images sätter Anna Linder queera rörliga bilder i centrum. För första gången sammanställs svensk queer film och rörlig bild till ett omfattande och historiskt övergripande arkiv. Via SAQMI skapas för första gången en plattform som når långt utanför Sveriges gränser, och genom ett ihärdigt arbete samlas material in, queer film visas på de stora konstinstitutionerna, och samtidigt är Linder sitt community trogen genom återkommande visningar och diskussioner för mindre kretsar.

Teresa Holmberg och Jonathan Haner
Konstnärerna Teresa Holmberg och Jonathan Haner driver sedan 2014 Ifö Center i Bromölla. Det är ett konstnärsdrivet kulturhus som öppnat i en nedlagd isolatorfabrik som stått tom sedan ett kvarts sekel. Vid sidan av utställningar erbjuds residens, verkstäder, workshops och kurser.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:
Dynamostipendiet 2021 tilldelas Teresa Holmberg och Jonathan Haner för initierandet och utvecklandet av Ifö Center. Projektplattformen som vuxit fram under deras ledning är en mångfacetterad resurs för kreativt skapande, belägen i Bromölla, nordöstra Skåne. Verksamheten omfattar idag olika former av residens, utställningsplatser, kollektivverkstäder och kurser, och lyckas sammanföra en stor bredd av konstnärer från flera delar av världen, på olika nivåer och från olika discipliner.
Ifö Center visar på styrkan i mångfald, i en tid då den behövs som mest.

Bild av Del LaGrace Volcano

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida.