JORD – sommarutställning på Havremagasinet i Boden

5 juni – 26 september 2021

Om utställningen Jord:
Under året arbetar Havremagasinet utifrån tema: Jord. Jord är en geologisk substans. Jord är levande organism. En blandning av mineraler och organiskt material som täcker nästan hela planeten i ett av dess yttre skikt. En substans som rymmer både livet och döden. Där både växandet och förmultnandet sker. Jord är växtriket och dödsriket. Det är också vårt namn för världen – alltså planeten vi bor på. Det är marken. Det är där vi är. Vems jord är det? Vi har mätt upp den och delat in den med olika gränser. Vissa äger delar av den och andra är jordlösa. Är det någon annans jord de lever på. Vi bjuder in till ett samtal om JORD som är ett samtal om många olika saker; migration, uppbrott som under vårens utställningar, eller överlevnad och kultivering som i sommarens utställningar. Vi erbjuder olika konstupplevelser och konstprojekt utifrån detta tema och tror att det med er hjälp kan leda oss till nya insikter om tillvaron och världen vi lever i.

Curator: Mariangela Mendez Prencke

Anna Linder medverkar med två egna och ett verk tillsammans med konstnärskollektivet Trädfittorna (Anna Linder, Eila Wall Boholm, Elin Rytiniemi, Sanna Wiggefors och Ylva Helena Långdahl). Verken anknyter till Västerbottens inland och innehåller berättelser hämtade både från minnen och arkivforskning. De handlar om skogens betydelse och lyfter olika normkritiska perspektiv. Ett uppmärksammande av queera hemligheter som återfår sin rättmätiga och självklara plats i historien och traditionen.

De två verken är: En stol till Sara och Trädfittor.

Övriga medverkande konstnärer:
Chuyia Chia
Linda Tedsdotter
Ilona Huss Walin
Ursula Biemann
Carolina Caycedo
Norrakollektivet
Agneta Andersson
Victoria Andersson
Åke Åkerlund

Läs mer om utställningen och de medverkande här