Göteborgs Stads kulturstipendium 2021

Foto av Johanna Bernhardson

Motivationen löd:
Anna Linders konstnärsskap är inte lätt att beskriva. Hen arbetar med film, installationer, performance och är dessutom kulturproducent, curator och forskare. Hens verk visas på konsthallar och filmfestivaler och hen har curerat utställningar på Göteborgs konsthall, Världskulturmuseet och Moderna Museet. Hens uppmärksammade film ”Spermahoran” behandlar ofrivillig barnlöshet ur queerperspektiv och hen leder Sveriges första arkiv för queer rörlig bild, SAQMI, som vuxit fram ur hens forskning. Anna Linder är också engagerad i synliggörandet av den samiska identiteten och 2020 kunde göteborgarna stifta bekantskap med Linders konstprojekt ”I samernas rike” på Röda Sten.

Mer om alla stipendiaterna här.

Stipendierna delades ut i September 2021 på börsen i Göteborg.