I Samernas rike på Röda Sten konsthall

I samernas rike – på jakt efter den sydsamiska dräkten
Filminstallation och samtal med Anna Linder

Anna Linder är född och uppväxt i Storuman, idag bosatt i Göteborg och verksam som konstnär, curator och kulturproducent, framförallt inom området rörlig bild.

I samernas rike är ett pågående arbete av Anna Linder där samlingar av samiska objekt har en central roll. Samedockorna som ingår i samlingen bär på många historier visar det sig när de inbjudna börjar diskutera dräkterna och avsaknaden av den sydsamiska dräkten. I videoinstallationen pratar Carola Grahn, Anette Kuoljok Spanne, May-Britt Öhman och Ellen Simma Fjellgren om de samiska dräkterna och dess betydelse för dem. Samtalet rör sig mellan och runt ämnen som turistnäring, exponering, tillverkning, minnen och om varför den nordsamiska dräkten alltid verkar representera samerna.

Under presentationen på Röda Sten kommer arbetet med I samernas rike att visas i sin helhet och beröra ämnen som tillhörighet och utanförskap.

Onsdag den 11 mars 2020. Tid: 18.00–19.00. Fri entré
Plats: Annexet, Röda Sten Konsthall
Särskilt tack till Presentationsdesign i Stockholm.
Facebook

Mer information om verket I samernas rike:

I samernas rike 001 (2007)
Konstmultipel, vykortsförpackning, upplaga 900 st

Första delen i konstprojektet I samernas rike är en vykortsförpackning med fjorton talande bilder och texter om svenskarnas syn på samerna. Originalvykorten som är representerade i förpackningen visar på en fördomsfull syn av samernas liv. Texterna är hämtade ur böcker, skrifter, utställningar och visar att vi svenskar genom åren har motarbetat samernas kultur. Exotism och näringsliv går som hand i handske men baksidan är inte lika positiv.
Utdrag från texterna:”Lapparnas vanligaste fel bruka vara klen energi och bristande fasthet.” / Nordisk Familjebok, 1910”I de svenska läroböckerna nämns inte samerna alls eller också har de beskrivits på ett stereotypt och kränkande sätt.”Nordiska Museets utställning, Sápmi, 2007

I samernas rike 002 (2012-2014)
Vykort, Samedockor, Videoinstallation, 20 min, HD, 16:9, Stereo, Färg

Denna installation av föremål (souvenirer) som samlats in av Anna Linder ställer frågor, underminerar och problematiserar representationer av och kring samisk identitet. De insamlade dockorna och vykorten som producerats för och konsumerats (ofta omedvetet) av turistindustrin, lyfter på ett störande sätt upp frågor om autenticitet, nostalgi och marginalisering. I en videodokumentation blottas diskrepansen mellan dockornas dräkter och de riktiga samedräkterna i en humoristisk kritik av samlingen från några medlemmar i det samiska samhället. Objekten tvinnar ihop komplexa lager av minne och historia samtidigt som de väcker reflektioner kring samtida samiska identiteter och hur skillnaden kan kommersialiseras och användas som en handelsvara.

Anna Linder utforskar komplexiteten och utmaningarna som är förknippade med att återta fortsatta representationer av en exotiserad minoritetskultur. I denna andra del av ett pågående projekt med samma namn, väcker hon frågan om upphovsrätt till det material hon visar. Denna process sker genom att visa upp de insamlade objekten som representerar, eller påstår sig representera, samisk kultur. Linder undersöker och underminerar dem genom att samla in dem och visa dem i stor skala: en kakafoni av mytskapande, nostalgi, romantisering och diskriminering. Utställningen vidrör hennes önskan om att utforska sin egen bakgrund, samtidigt som hon undersöker de komplexa lagren i representationer av samisk kultur. Den första upplagan av projektet visar tydligt dubbelheten med poetiska representationer av samerna i motsats till etnografiska eller analytiska undersökningar. Denna dubbelhet återfinns även i själva designen; förpackningar likt gamla turistiska samlarobjekt där innehållet med de små vykortens drömlika framsida får en skarp kontrast på baksidan via texter om systematiskt förtryck och övergrepp.

De objekt som ingår i I Samernas Rike 002 är både fascinerande och enerverande. De sträcker sig från originalvykort från början av nittonhundratalet till dockor i olika storlekar och stil tillverkade för turistnäringen, alla iförda samiska koltar. Föremålen i utställningen består huvudsakligen av souvenirer, som har skapats under decennier framförallt för utländska turister som dras till objekten genom de starka och levande färgerna och de exotiska element som dessa dockor och vykort symboliserar. Äktheten av de representationer av samisk kultur, som dessa objekt implicit hävdar att de visar upp, är oadresserade och/eller övertagna. Objekten iscensätter och upprepar myterna om idylliska förhållanden där samiska familjer bor ”primitivt”, vaktar renar och är en icke-hotande ”lägre” kultur som representeras av barnsliga dockor i färgglad klädsel och romantiserande idylliska vykort.

De problematiska dimensionerna med föremålen härrör från frågorna kring vem som har kontroll över representationer av en kultur efter kolonisationen. Vem drar nytta av dessa representationer? Den kusliga upplevelsen av att se vykorten och dockorna pekar också på det mer allmänna problemet med fetishering och kommersialisering av skillnader.

I diskussioner med medlemmar av det samiska samhället, sett i ett videoverk som visas i utställningen, upptäckte konstnären att de koltar som bärs av dockorna i Linders samling, med få undantag, är övervägande fiktiva. Kläderna har ingen eller väldigt liten koppling till specifika koltar som bärs av samerna, och de koltar som dockorna bär försöker endast efterlikna den nordsamiska dräkten. Inga sydsamiska koltar finns representerade, inte heller skogs- eller sjösamernas dräkter vilket också visar på den missvisande bild som skapas kring ett helt folks homogenitet. Deltagarnas besvikelse över att inte vara representerade, visar dessa fiktioner eller fantasiers kraft även när de problematiseras.
Text: Lara Szabo Greisman

Medverkande: Carola Grahn, Anette Kuoljok Spanne, May-Britt Öhman och Ellen Simma FjellgrenFilmfoto: Hanna HögstedtKlipp: Hanna Högstedt och Anna LinderLjud: Jan AlvermarkMusik: Mari Boine med band Allians; Roahkkadit Rohtte Luodi, Mánázan (Joik med stolthet, mitt barn). 1992 BMG Ariola AS, Norway

I samernas rike har tidigare visats på Tromsø Gallery of Contemporary Art – The Road to Mental Decolonization, 2008 (Kuratorisk Aktion), Stockholms universitet/Glasburen, 2012 (curator: Lara Szabo Greisman), Konstnärshuset Stockholm – Native Moving Images, 2012 (curator: Antonie Frank), Doc Lounge – Brunnsgatan 4, Stockholm, 2014.

This post is also available in: Engelska