Queer kultur

Konferensen Queer kultur 19–20 november Stockholm

Queer kultur, en konferens om hbtq-frågor inom kulturområdet på Scenkonstmuseet, Sjöhistoriska och Historiska museet den 19–20 november från Stockholm.

Två välfyllda dagar
2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick uppdraget att vara strategisk myndighet inom kulturområdet och Riksutställningar fick uppdraget att göra en kartläggning av hbtq-perspektiv i museisektorn, som presenterats i rapporten Museerna och hbtq. Tillsammans bjuder vi in till två konferensdagar – en med fokus på kulturlivet i stort och en med fokus på museer. I samarbete med Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet.

20 november – fokus på kulturlivet i stort
Kulturrådet arrangerar en dag om queer kultur. Hör normbrytande institutioner och aktörer runt om i landet berätta om sina arbeten – på arbetsplatser och för publiken. Dagen vänder sig till chefer och ansvariga från statliga kulturmyndigheter och kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor, biblioteksutbildningar samt regionala kulturchefer och andra kulturaktörer. Begränsat antal personer från varje institution.

Program för den 20 november

19 november – fokus på museerna
Riksutställningar, Historiska museet, Scenkonstmuseet och Sjöhistoriska museet presenterar en konferensdag med aktuella exempel på arbete med hbtq-perspektiv inom museisektorn i Sverige och internationellt. Dagen startar med visning på Sjöhistoriska museet, fortsätter med konferensprogram på Scenkonstmuseet och avslutas med visning, samtal och mingel på Historiska museet. Dagen vänder sig till yrkesverksamma på museer, konsthallar och andra intresserade.

Program för den 19 november

Plats: Scenkonstmuseet, Stockholm.
#queerkultur

Arrangörer: Kulturrådet och Riksutställningar
Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet.