Linder Unlimited

Jag helt enkelt älskar typsnittet som Minna Sakaria skapat för boken Queera rörliga bilder.

Ett skräddarsytt typsnitt för Anna Linders forskningsprojekt Queera rörliga bilder. Typsnittet är skisserat, med linjer som övergångar mellan de två teckensnitt som används i boken, Montserrat och William. Arbetet är utfört i samarbete med Bastion Studio.

Mer om Sakaria Studio
Mer om boken Queera rörliga bilder och var du kan köpa den.
Formgiven av Bastion Agency Studio Lab
.