”Queera rörliga bilder” now available!

Queera rörliga bilder omfattar texter, samtal, filmer, musik och föreläsningar som alla berör frågor kring rörlig bild i en queer kontext.

Essäer som Amelie Björcks Om att bli till i en queer tid och Louise Wolthers Queering the family: bilder av reproduktion kopplar båda till filmen Spermahoran, vars tillkomstprocess också skrivs fram i texten Om att forska i det mest privata av Anna Linder.
Den bortglömda filmen Mai Zetterling´s Stockholm skärskådas och Ingrid Rybergs artikel fördjupar kunskapen kring unik svensk filmproduktion på 70-talet och verk som Bögjävlar, Kvinnan i ditt liv är du och Eva & Maria. Ta del av panelsamtalet om Susan Sontags tid i Sverige och följ Joey Carduccis experimentella filmiska processer.

Volymen innehåller även rörliga bilder som Spermahoran och Barbara Hammers föreläsning MAKING MOVIES OUT OF SEX AND LIFE (and making it all TRANSPARENT).

Innehåll:

Introduktion
Länkar
Anna Linder on discovering a piece of forgotten film history
Zetterling’s bad timing – Ingrid Rydberg
Desperately Seeking Susan – Ingrid Rydberg
Panel discussion about the documentary Regarding Susan Sontag (Nancy Kates, 2014)
Queer Moving Images Workshop
Handcrafted Selling Out: The Dirty Work behind “A Work of Persol”
Between positive representation and camp performance: Three films from the Swedish lesbian and gay liberation movement [I] – Ingrid Rydberg
Spermwhore – Anna Linder
Spermwhore – The Music
To come into being in a queer time – Amelie Björck
On Research in what’s most private – and the birth of the Film Spermwhore – Anna Linder
Queering the Family Narrative: Images of Reproduction – Louise Wolthers
Spermwhore – Juli Apponen 2009, Soundpiece
Spermwhore – a film about longing for children – Anna Linder
Spermwhore Film Festivals – Screenings and Talks 2016
Eftersnack Spermahoran (only in Swedish)
References and Inspirations
What does a curator do?
Queer Culture – Conference in Stockholm, November 19-20, 2015

Editor: Anna Linder, Annika Ruth Persson
Publisher: ArtMonitor Bok
Bandtyp: Other
Language: Swedish, English
Utgivningsår: 2017
Number of pages: 216
ISBN: 9789198242133
Formgivning: Bastion – Agency Studio Lab

”Queera rörliga bilder” – recenserad i GP 23/5-2017!
”Hur ser queer- och feministisk filmkultur ut, hur organiseras den, genom vilka nätverk och kanaler? Det är en av frågeställningarna i Anna Linders forskningsprojekt Queera rörliga bilder, på Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Eller Queer Moving Images som är den alternativa titeln på denna tvåspråkiga undersökning som uppstår i mötet mellan konstnärlig teori och praktik. Forskningen, som finansieras av Vetenskapsrådet, är genomförd i samarbete med Ingrid Ryberg, filosofie doktor vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet. Medan Linder har en bakgrund som konstnär och curator för rörlig bild har alltså Ryberg de vetenskapliga meriterna som ingång i detta projekt, som Linder har varit forskningsledare för. I studien ingår även Linders queera experimentfilm Spermahoran och ett antal filmvisningar, med tillhörande samtal och workshops för teoretisk och metodologisk reflektion.
Som framgår är detta ett mångfacetterat och delvis konstnärligt projekt där tyngdpunkten ligger på både det individuella och inåtblickande planet och på en teoretisk fördjupning av den queera filmhistorien.”

Läs hela artikeln här:

Boken finns att köpa på:
Bokus
BFI Shop
Anna Linder shop