Symposium – Konstnärlig forskning med genomslag

Välkommen till en dag om konstnärlig forskning – 20 november 2019!

Under de senaste 10 åren har Vetenskapsrådet finansierat drygt 80 forskningsprojekt inom Konstnärlig forskning. På vilka sätt har dessa projekt bidragit till den konstnärliga forskningen och till andra berörda fält? Vilken roll spelar den konstnärliga forskningen för institutionerna och hur bedöms den utifrån? 20 november diskuterar vi forskningens genomslag vid ett heldagssymposium.

Datum
20 november 2019
Tid och plats
Kl. 9.30 – 17.15 på Konstfack.
Från kl. 18.00 och framåt på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Anmälan
Symposiet är avgiftsfritt, anmäl dig via länken här.
Arrangörer
Vetenskapsrådet i samarbete med Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Konstex och Stockholms Konstnärliga Högskola

Dagens tema
Temat för symposiet är den konstnärliga forskningens genomslag. Syftet är att lyfta fram exempel som speglar den konstnärliga forskningens bredd, diskutera frågor om hur den sprids och vad som händer med forskningsresultaten.

Var och hur blir forskningen bedömd och refererad till?
Vilken typ av genomslag är relevant och intressant?
Finns det några andra sammanhang där genomslaget borde ske, och hur kan forskningen spridas?
Hur ska genomslaget bäst mätas och bedömas och vad är egentligen kvalitet inom konstnärlig forskning?
Symposiets två delar
På Konstfack kl. 9.30 – 17.15
Presentationer av och samtal om tolv forskningsprojekt som har fått stöd av Vetenskapsrådet. För urvalet svarar kommittén för konstnärlig forskning och ledamöter i Konstex. Programmet avlutas med en paneldiskussion.
På Kungliga Musikhögskolan (KMH) kl. 18.00 –
Mingel och middag som serveras kl. 19.30. Under kvällen framförs olika musikaliska och sceniska forskningsprojekt i urval av KMH och Stockholms Konstnärliga Högskola.
Symposiet är i huvudsak på engelska. Ett fullständigt program kommer finnas tillgängligt i oktober, men de bekräftade presentatörerna är: Erling Björgvinsson, Katarina Bonnevier, Cristina Caprioli, Susanne Jaresand, Cecilia Hultberg, Anna Linder, Hanna Nordenhök, Clemens Thornquist, Maria Zennström, Stefan Östersjö, Emma Kihl och Magnus Bärtås.

Symposiet är avgiftsfritt och vi bjuder på middag.
Mer om symposiet här