Pulsar

Queer Experimentalism at UEFF 2015 in Umeå: The Angel Cycle by Maria Klonaris & Katerina Thomadaki

26 november 2015, kl. 19:00 – 20:10
The Angel Cycle – Maria Klonaris & Katerina Thomadaki
Visningen tillägnas Maria Klonaris (1950-2014)
Curerat och introducerat av Anna Linder

För första gången presenteras Maria Klonaris och Katerina Thomadakis verk för en svensk publik. De har båda grekiskt ursprung och har varit verksamma i Paris sedan mitten av 70-talet. Tillsammans blev de kända som den första kvinnliga konstnärsduon i världen och har arbetat ihop i fyrtio år. Klonaris och Thomadakis har varit ledande inom den franska experimentella filmen sedan slutet av 70-talet där de även introducerade konceptet Cinéma Corporel (kroppslighetens film). I sina verk undersöker de den subversiva kroppen, den feminina och den androgyna identiteten, sexualiteten och det undermedvetna. Sedan 1976 arbetar de med kroppen som språk och 1977 publicerades deras ”Manifest för en radikal femininitet, för ett annat filmspråk”. Detta ledde dem vidare till att arbeta med teorier och idéer kopplade till kön och identitet. 1985 påbörjades det långvariga och pågående arbetet med The Angel Cycle ur vilken fyra delar ingår i denna visning. Genom sitt filmspråk skapar de en rumslig poesi som påverkar fysiskt. De cykliska mönstren och den ibland bombastiska repetitiva pulsen ger en känsla av kroppslig medvetenhet hos betraktaren.

The Angel Cycle har sitt ursprung i en medicinsk bild föreställandes en intersexuell person som Maria Klonaris hittade i arkivet hos sin far, som var läkare. För Klonaris och Thomadaki förde det tankarna till idén om änglar. Allt sedan 1985 har Angel Cycle gett upphov till ett trettiotal verk i en rad olika konstnärsfält, däribland film, video, radio, skulptur, installation och ljudkonst.

Visningen tillägnas Maria Klonaris (1950-2014)
Curerat och introducerat av Anna Linder

Språk: Ingen dialog
Introduktion: Svenska

Filmer som ingår i blocket (1 tim 8 min):
Requiem For The 20th Century (Frankrike/Grekland, 1994, 14 min)
Personal Statement (Frankrike/Grekland, 1994, 8 min)
Pulsar (Frankrike, 2001, 14 min)
Quasar (Frankrike, 2003, 32 min)